SEMINARIUM PROBLEMOWE pt.: OSIĄGNIĘCIA  POWOJENNEJ  ARCHITEKTURY  SZCZECINA I  POMORZA  ZACHODNIEGO NA  TLE  ARCHITEKTURY  POLSKIEJ. PRÓBA  OCENY W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 70 URODZIN ORAZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ profesora zw. dr hab. arch. ADAMA MARII SZYMSKIEGO
HOME TERMINY POBIERZ KONTAKT PATRONAT SPONSOR GŁÓWNY WESTIVALU:  MEGARON S.A. producent marki Śmig
www.seminarium.zut.edu.pl www.westival.pl

ORGANIZATORZY SEMINARIUM :

16 października 2014 SZCZECIN Nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej ORGANIZATOR : KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODOLOGII PROJEKTOWANIA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, PATRONAT HONOROWY : J.M. Rektor ZUT w Szczecinie - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki WSPÓŁORGANIZATORZY / PARTNERZY : WBiA ZUT  – Dziekan dr hab. inż. Maria Kaszyńska profesor ZUT SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich – prezes arch. Marek Orłowski ZPOIA – Izba Architektów RP – przew. Rady Okręgowej arch. Jan Łukaszewski UM Szczecin - UM w Szczecinie - Architekt Miasta - dr inż. arch. Jarosław Bondar KOMITET NAUKOWY : prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński - Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg dr hab. inż. arch. prof. ZUT Krystyna Januszkiewicz prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski KOMITET ORGANIZACYJNY : dr inż. arch. Marek Sietnicki - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium dr inż. arch. Wojciech Bal – koordynator obchodów jubileuszu prof. Szymskiego dr inż. arch. Wojciech Pawłowski - sekretarz mgr inż. arch. Robert Mazur - sekretarz

TERMINY SEMINARIUM :

Do 30 września 2014 nadsyłanie karty zgłoszeniowej wraz ze streszczeniem artykułu w języku polskim i angielskim , na adres mailowy:  seminarium.szymski@gmail.com formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie: www.seminarium.zut.edu.pl do 30 września 2014 termin uiszczenia opłaty za udział w seminarium i publikację do 30 września 2014 termin nadesłania pełnego tekstu artykułu w języku polskim i angielskim KOSZT UCZESTNICTWA: Opłata wynosi 350 zł od osoby i obejmuje: uczestnictwo w seminarium publikację jednego artykułu uczestnictwo w bankiecie i wydarzeniach towarzyszących komplet materiałów konferencyjnych DANE DO WPŁATY OPŁATY KONFERENCYJNEJ: Bank Zachodni WBK S.A. 3 oddział w Szczecinie 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Z dopiskiem:  seminarium kontrawersje + nazwisko i imię uczestnika PUBLIKACJA: Na seminarium zostanie przygotowane wydawnictwo zawierające referaty  wprowadzające z tezami do dyskusji, wybrane artykuły zgłoszone oraz katalog  wystawy jubileuszowej poświęconej twórczości i działalności naukowo  publicystyczno - dydaktycznej prof. Adama M. Szymskiego związanej z  tematem Seminarium.  Wszystkie zgłoszone i przyjęte do publikacji artykuły oraz zapis dyskusji z  poszczególnych paneli będą po wcześniejszej pozytywnej recenzji  publikowane po seminarium w czasopiśmie naukowym pt. „Przestrzeń i  FORMA". Punktacja zgodnie z listą MNiSW - 4 pkt. 
ZOBACZ  ZWIASTUN  FILMU REŻYSERIA  I  PRODUKCJA :  ANDRZEJ  FADER