SEMINARIUM PROBLEMOWE pt.: OSIĄGNIĘCIA  POWOJENNEJ  ARCHITEKTURY  SZCZECINA I  POMORZA  ZACHODNIEGO NA  TLE  ARCHITEKTURY  POLSKIEJ. PRÓBA  OCENY W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 70 URODZIN ORAZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ profesora zw. dr hab. arch. ADAMA MARII SZYMSKIEGO
HOME IDEA TERMINY POBIERZ KONTAKT PATRONAT SPONSOR GŁÓWNY WESTIVALU:  MEGARON S.A. producent marki Śmig

IDEA SEMINARIUM :

Ponad 50 lat polskiej architektury na Pomorzu Zachodnim z czego połowa w czasach istnienia PRL, a  połowa w realiach wolnej Polski i wolnego rynku skłania do podsumowań i refleksji: Jakie jest miejsce Szczecina i całego Pomorza Zachodniego w historii architektury polskiej, jak i w jakich uwarunkowaniach tworzyli miejscowi jak i z poza regionu tworzący na Pomorzu Zachodnim architekci. Jakie pola działań zawodowych dawały największe możliwości realizacji postaw twórczych. Jak wpływał i nadal wpływa na twórczość architektów fakt tworzenia na marginesie głównych ośrodków twórczych. Jaki wpływ na środowisko architektoniczne miał i nadal ma fakt kreowania znaczących obiektów na Pomorzu przez architektów spoza Pomorza i czy architekci tu mieszkający  tworzą  znaczące obiekty poza Pomorzem. Jakie są perspektywy współcześnie działających w Szczecinie, Koszalinie i na całym Pomorzu architektów w kontekście zmian warsztatu architekta, rynku, komunikacji i wymiany informacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych w warsztacie architekta. Proponujemy przedyskutować powyższe zagadnienia w następujących blokach tematycznych: BLOK 1 – ARCHITEKTURA W DOBIE TECHNOLOGII CYFROWYCH Wpływ  technologii cyfrowych  na architekturę i na warsztat architekta. Znaczenie ośrodka szczecińskiego w rozwoju technologii cyfrowych w architekturze. BLOK 2 – ARCHITEKTURA SAKRALNA Architektura sakralna na Pomorzu jako płaszczyzna realizacji oryginalnych postaw twórczych w architekturze XXw. BLOK 3  - ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA Architektura modernistyczna Szczecina na tle dokonań architektury modernistycznej Polski po 1945 roku. Znaczenie architektury modernistycznej lat 30tych i 60tych jako źródeł inspiracji dla architektury współczesnej. BLOK 4  - WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA POMORZA ZACHODNIEGO Współczesne osiągniecia architektoniczne na Pomorzu  na przełomie XXw. Znaczenie obiektów projektowanych przez architektów spoza Pomorza i obiekty miejscowych architektów tworzone poza Pomorzem. „Prowincjonalizm” ograniczenie czy szansa Wszystkich zainteresowanych rolą i znaczeniem architektury jako znaczącego nośnika kultury regionu zapraszamy do zabrania głosu w dyskusji. Każdy blok tematyczny  rozpocznie  referat wprowadzający, którego autor będzie moderatorem dyskusji.  Oczekujemy zgłaszania wypowiedzi problemowych dotyczących przedstawionych wyżej zagadnień w dowolnej formie właściwej dla preferencji i celów zainteresowanych (referat, poster, komunikat) Wypowiedzi te będą stanowiły bazę dla publikacji poseminaryjnej. Zapraszamy do czynnego udziału w seminarium poprzez prezentację swojego stanowiska w ramach dyskusji panelowej.
www.seminarium.zut.edu.pl www.westival.pl
ZOBACZ  ZWIASTUN  FILMU REŻYSERIA  I  PRODUKCJA :  ANDRZEJ  FADER